Herinnering: invoering quotum en limieten BAG API

Vanaf donderdag 1 september starten we met de invoering van een quotum en rate limiting op de BAG API Individuele bevragingen. U kon dit eerder lezen in ons nieuwsbericht van 18 juli.

Quotum van 200.000 bevragingen per dag

Vanaf 1 september 2022 geldt een maximum van 200.000 bevragingen per dag. Bij overschrijding kunt u de BAG API Individuele Bevragingen de volgende dag (na 0.00 uur) weer gebruiken.

Volgende stappen 

Na de invoering van dit quotum gaan we stapsgewijs verder met een verscherping van het quotum en de invoering van een rate limiet. Dit ziet er als volgt uit: 

  • Vanaf 1 december 2022: quotum van 50.000 berichten per dag
  • Vanaf 1 maart 2023: rate limiting 5 berichten per seconde

Meer informatie

Wilt u meer weten over het stappenplan en de beperkingen die gelden voor de BAG API? Bekijk dan de richtlijnen voor het gebruik van de BAG API Individuele Bevragingen.