Herinnering BAG API: quotum 50.000 berichten

Vanaf 1 december 2022 verlagen we het quotum in de BAG API Individuele Bevragingen naar 50.000 berichten. Dit is nu nog maximaal 200.000 berichten per dag. Gaat u over  de limiet heen, dan ontvangt u foutmelding 429. U kunt dan pas de volgende dag (na 00.00 uur) de BAG API weer gebruiken. 

1 maart 2023: rate limiet 5 berichten per seconde

Vanaf 1 maart 2023 stellen we naast het quotum ook een rate limiet in. Hierbij controleren we hoeveel berichten per seconde per API key worden ingestuurd. Er mogen dan maximaal 5 berichten per seconde worden gestuurd. 

Verwacht u problemen?  

Komt u structureel boven het gestelde limiet en het quotum? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Voorkomen van overbelasting BAG API

We begonnen al in september met het stapsgewijs instellen van limieten voor de BAG API Individuele Bevragingen. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de BAG API niet overbelast raakt en voor alle afnemers snel en bruikbaar blijft. U leest hier meer over in ons nieuwsbericht van 18 juli en in onze herinnering van 29 augustus.

Meer informatie

De uitwerking van het quotum en de rate limiet wordt beschreven in de richtlijnen voor het gebruik van de BAG API Individuele Bevragingen.