Grootste Nederlandse bankenfusie

Op 18 februari 2016 zijn 106 regionale Coöperatieve Rabobanken gefuseerd naar één bank. Hiermee is de grootste Nederlandse bankenfusie gerealiseerd.
Grootste Nederlandse bankenfusie

De ledenraden van de 106 regionale Coöperatieve Rabobanken hebben eind 2015 ingestemd met een fusie naar één bank met één bankvergunning. De notariële opgaves van fusie zijn op donderdag 18 februari 2016 bij het Kadaster in de registers Hypotheken 3 en Hypotheken 4 verwerkt.

Hiermee zijn de oude namen en zetels vervallen. Alleen de onderstaande namen zijn nu nog rechtsgeldig.

Controleert u uw gegevens?

 

 

Nieuwe namen en zetels

Coöperatieve Rabobank U.A. statutair gevestigd te Amsterdam
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht
Postbus 221, 5600 MA Eindhoven

Rabohypotheekbank N.V. statutair gevestigd te Amsterdam
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht
Postbus 221, 5600 MA  Eindhoven