Grootschalige Topografie

Grootschalige Topografie

Digitale topografische kaart met een groot schaalbereik:

  • een uitstekende basis voor bijvoorbeeld bestemmings- en nieuwbouwplannen;
  • in te lezen in geografische informatiesystemen (GIS).

Van GBKN naar BGT

Net zoals de andere basisregistraties, wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). De digitale kaart wordt nog opgebouwd. Vanaf het moment dat de BGT in een gebied gereed is vervangt de BGT de basiskaarten die tot dat moment gebruikt worden, zoals de GBKN. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers wordt het gebruik verplicht.

Door de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), wordt de GBKN geleidelijk afgebouwd. De GBKN-bijhouding wordt per 1 juli 2016 gestopt. Het GBKN-bestand wordt leeg gemaakt als er in een gebied een BGT-bestand beschikbaar is. Topografie uit de GBKN zal dus in toenemende mate niet meer beschikbaar zijn en minder actueel zijn. Meer informatie vindt u op de website van de GBKN
Door de beschikbaarheid van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), zijn het GBKN bestelloket en de GBKN webservice (BKOL) niet meer beschikbaar.

De actuele BGT is beschikbaar via PDOK.nl als webservice of als download.

Meer informatie over de BGT

Actuele stand van zaken opbouw BGT