Groot deel PBP’s wordt verwijderd uit LV-BGT

Op dit moment zijn wij bezig met een opschoonactie in de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV-BGT). Alleen plaatsbepalingspunten (PBP’s) van direct gemeten en goed idealiseerbare objecten blijven onderdeel van de LV-BGT. Dit betekent dat een groot deel van de PBP’s wordt verwijderd. Voor de opschoonactie maken we een dump van alle dan aanwezige PBP’s. 

Wij stellen de opgeschoonde bestanden binnenkort beschikbaar via de site van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

Wat betekent dit voor afnemers?

Bent u afnemer van de BGT via PDOK? Dan moet u opnieuw beginnen met een nulstand vanwege de start met een nieuwe tijdlijn.

Waarom is deze opschoning nodig?

•    PBP’s zijn niet juist en uniform ingevuld.
•    PBP’s uit de opbouwfase van de BGT bevatten non-informatie: voor gebruikers is niet bekend welk PBP bij een object hoort.
•    Een aantal PBP’s is technisch niet te verwerken in de software van bronhouders en afnemers.

Meer informatie in nieuwsbericht

Zodra bekend is wanneer PDOK geschoonde mutatiebestanden gaat leveren, brengen we u op de hoogte via een extra nieuwsbericht. Hierin vindt u dan de url’s voor de nieuwe nulstand en de PBP-download. 
Kijk voor meer informatie ook op de website van Geonovum.