Grondposities

Grondposities

U krijgt inzicht in de zakelijke rechten op gronden:

  • onmisbaar voor succesvolle gebiedsontwikkeling;
  • betere informatiepositie in het planproces;
  • snellere planontwikkeling en besluitvorming.

Beschrijving

Voor een succesvolle gebiedsontwikkeling is inzicht in de eigendomssituatie van onroerend goed en andere zakelijke rechten essentieel. Met de rapportage Grondposities van het Kadaster krijgt u een gedegen beeld van de eigendommen van publieke en private partijen in een plangebied.

Hoe ziet het rapport eruit?

Grondposities brengt eigendommen thematisch in beeld en vergelijkt deze eventueel met de geldende plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. U krijgt bijvoorbeeld inzicht in:

  • de rechten in een gebied;
  • de rechten van 1 specifieke eigenaar;
  • de eigendomsverhoudingen tussen verschillende eigenaren.

Met Grondposities versterkt u uw informatiepositie in het gebiedsontwikkelingsproces. De doorlooptijd van planprocessen kan zo beperkt blijven en u kunt besparen op kosten in de fase van planuitvoering.

Maatwerk

De thema's die het rapport behandelt, stellen we in overleg met u vast. We kunnen talrijke combinaties van gegevens maken vanuit verschillende invalshoeken. Dat is mogelijk op elk schaalniveau: van een bepaald stuk grond tot heel Nederland. Ook kunnen we aanvullende analyses en onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld naar clausules in geregistreerde transportakten.

Tarieven

Grondposities is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.