Gevolgen veranderde PKIoverheid-certificaten

12 oktober 2020

Hebt u PKIoverheid certificaten, die niet meer voldoen aan de internationale eisen? Dan moet u die vervangen. Logius heeft hiervoor een vervangingsplan opgesteld. Dit heeft ook gevolgen voor de LV BAG. In dit nieuwsbericht leggen wij uit wat u precies kunt doen.

Vertrouw server certificaat uit de Private Root

Voor het insturen van de mutaties naar de LV BAG en BAG Bevragen wordt gebruikgemaakt van een certificaat onder de root Staat der Nederlanden Private Root CA-G1. Het gaat om de technische ingang service30.kadaster.nl. Wilt u ook na 16 november gebruik kunnen maken van de BAG? Dan moet u de certificaten uit de Private Root vertrouwen.

Stap over naar nieuw client certificaat

U maakt nu gebruik van een client certificaat voor communicatie naar de LV BAG. Volgens de nieuwe voorschriften moet u voor 31 december 2020 overstappen op een nieuw client certificaat uit de Private Root. Stap op tijd over om problemen met het aanleveren van mutaties te voorkomen en BAG Bevragen af te kunnen blijven nemen. U kunt op dit moment al een nieuw certificaat met deze root in gebruik nemen via onze truststore.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het vervangen van de certificaten? Kijk dan op de website van Logius of neem contact op met uw softwareleverancier.