Geo-informatie en kennis bewegen mee met militaire wensen

De krijgsmacht moet zich steeds flexibeler kunnen aanpassen. Want er zijn meer toepassingen en snellere reactietijden in meer landen nodig. Daarom was het tijd voor productieafspraken voor geo-informatie met meer aanpassingsvermogen. Om dit te bekrachtigen is vandaag een nieuw convenant getekend tussen de krijgsmacht en het Kadaster.

Militaire kaarten 

“In basis leveren we 24 producten van Nederland op verschillende schalen, afgeleid van de Basisregistratie Topografie.”, vertelt Ronald Exoo, relatiemanager van het Kadaster. “In internationaal verband brengen we andere landen in kaart binnen het Multinational Geospatial Co-production Program.” Door de kaarten voor burgers aan te vullen met speciaal ingewonnen data worden het militaire kaarten. “Zo worden in de Aeronautische-obstakelkaart obstakels in het terrein toegevoegd. Helikopters kunnen dan veilig vliegen en landen.”

Bij alle missies moet je op geodata kunnen sturen. Betrouwbare geo-informatie is van levensbelang.

Marcel van Loon - Commandant

Geo-informatie om op te vertrouwen

Commandant Marcel van Loon herinnert zich de ramp met de MH17: “Er moesten snel militairen naar Oekraïne. In zulke situaties wil je gevalideerde geo-informatie waarop je kunt vertrouwen. We gaan ergens heen, of we gaan er van afstand op schieten. We gebruiken zelf geweld, of iemand anders. Dan wil je niet afgaan op een verouderde Google Maps-foto.”

Flexibeler kunnen aanpassen

De nota Adaptieve Krijgsmacht pleit ervoor om de inzet van menskracht en middelen flexibeler te kunnen aanpassen. Ook de geo-informatie. Van Loon: “De technologische vooruitgang is razendsnel. En de NAVO-eisen over gegevensstandaarden zijn steeds strikter. Als we alle kaarten en systeemkennis in huis zouden willen hebben om altijd overal op in te spelen, is dat inefficiënt en onbetaalbaar.”

Convenant met aanpassingsvermogen

De basis van het nieuwe convenant is aanpassingsvermogen. Een overeenkomst voor 10 jaar zorgt voor behoud van kennis en kunde bij beide partijen, maar binnen 10 jaar kan ook veel veranderen. Zo is er nu een innovatiebudget om kennis ad-hoc in te zetten en de optie om niet meer verplicht alle vaste producten af te nemen. Van Loon: “Ik wil kunnen aangeven: Stop even hiermee, maar schakel snel naar dit land. Die flexibiliteit had ik niet. We doen echt andere dingen dan vijf jaar geleden. We zijn nu minder opdrachtgever, maar meer samenwerkingspartner.”

Terzake

Dit artikel komt uit het Kadastermagazine Terzake van maart 2022.