Geo Gebruikers Festival belicht talrijke mogelijkheden geo-data

Ruim 300 bezoekers uit alle lagen van het geo-werkveld kwamen vorige week naar Zwolle voor het Geo Gebruikers Festival.
Geo Gebruikers Festival belicht talrijke mogelijkheden geo-data

Op 6 september 2016 vond in Zwolle het Geo Gebruikers Festival plaats, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), het Kadaster en Geonovum. Tijdens het festival werden ruim 300 gasten meegenomen in de mogelijkheden die er zijn om geodata te combineren en te gebruiken in het werkproces.

Terugmelden op de BAG

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid was in de openingspresentatie positief over het terugmelden op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Met daarbij het verzoek om het in de toekomst ook mogelijk te maken om via een app op een tablet te kunnen terugmelden. Nog dit jaar komt er een API voor het terugmelden op de BAG en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Ook waren er enthousiaste reacties op de aanpak van kwaliteitsmanagement BAG en het BAG kwaliteitsdashboard. Dit jaar volgt ook een dashboard voor gebruikers om inzicht te geven in de kwaliteit van de BAG.

Automatisch generaliseren van de BRT uit de BGT

Tijdens het Geo Gebruikers Festival werden de uitkomsten gedeeld van het onderzoek naar het automatisch generaliseren van de BRT uit de BGT. Daarvoor is een uniforme kaart een eis. De kwaliteit van de BGT is momenteel nog niet goed en uniform genoeg. Voorlopig is automatische afleiding van BRT uit BGT dus niet aan de orde. Een belangrijk deel van het onderzoek was gericht op het in beeld brengen van de kwaliteit van de BGT. Ook werd het BGT en BRT Terugmeldsysteem gepresenteerd en zijn gebruikersoverleggen gehouden. 

3D-omgeving

Nieuwsgierige bezoekers konden tijdens het festival ook kennismaken met een virtuele weergave van de omgeving. Met een virtual reality bril (VR-bril) konden bezoekers virtueel door een park in Zwolle lopen. Een hele beleving. 3D-omgeving is onderdeel van een project dat wordt uitgevoerd door het Kadaster samen met TU Delft, Esri en CycloMedia. 

Glazen huis

Ook het glazen huis van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) en Dataplatform Kadaster werd goed bezocht. Data-aanbieders konden komen kijken naar het gebruik van hun data. Men kon met PDOK aan de slag op de aanwezige PC's. Bij Dataplatform Kadaster kon men van een eigen dataset linked data maken. Dit werd enthousiast ontvangen.

Positieve reacties

Op het Geo Gebruikers Festival waren gebruikers uit alle lagen van het geo-werkveld aanwezig. De zalen bij alle sessies waren goed gevuld. Er was veel interactie met bezoekers die goede suggesties gaven voor verbeteringen van geodata en voorstellen voor samenwerking.

Meer informatie en presentaties vindt u op de website van Geonovum.