Gemeentelijke Publiekrechtelijke Beperkingen met BRK Levering op later tijdstip geleverd

De Gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen worden op later tijdstip geleverd in BRK Levering 1.0. Eerst doen we onderzoek naar kwaliteitsverbetering.

De gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen die vanaf 1 april 2020 bij het Kadaster zijn ingeschreven, zouden via een nalevering in de 1e week van mei geleverd worden in BRK Levering 1.0. Dit stond in ons nieuwsbericht van 13 april 2021.

Kwaliteitsverbetering voor de nalevering

In overleg met het Gebruikersoverleg BRK geven we voorrang aan een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Bij het vertalen van publiekrechtelijke beperkingen vanuit BAG en BGT naar kadastrale percelen komt het namelijk voor dat percelen ten onrechte gesignaleerd worden met een publiekrechtelijke beperking.

Onderzoek naar onterechte besmettingen

Het is zinvol dit onderzoek uit te voeren voordat de huidige BRK Levering de publiekrechtelijke beperkingen nalevert. Het gaat om ongeveer 700.000 objecten. We verwachten dat door kwaliteitsslag geen onterechte besmettingen worden geleverd 

Vervolgstappen

Op het gebruikersoverleg BRK van 27 mei 2021 vragen we advies over het vervolgtraject na dit onderzoek. We informeren u zodra we hierover een besluit hebben genomen.