Gegevens voor vastgoedwaardering 2016

Als woningcorporatie moet u vóór 1 februari 2017 uw vastgoed tegen marktwaarde gewaardeerd hebben. Het Kadaster heeft veel informatie beschikbaar die u hierbij kan helpen.
Gegevens voor vastgoedwaardering 2016

In het kader van de Woningwet moet het vastgoed van woningcorporaties vóór 1 februari 2017 tegen de marktwaarde gewaardeerd zijn. Het Handboek Marktwaardering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschrijft welke gegevens van het vastgoed hiervoor beschikbaar moeten zijn. Een groot deel van deze informatie kunt u snel en tegen een gering tarief bij ons opvragen.  

Verrijking van uw vastgoedbestand met BAG- en kadastrale gegevens

Op uw verzoek vullen wij uw VHE-bestand aan met componenten als de kadastrale aanduiding, oppervlakte, perceelgrootte en het bouwjaar. Hiervoor gebruiken wij gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Meer informatie en aanvragen 

Verrijking van uw bestand met woningtype

Ook kunnen wij uw VHE-bestand aanvullen met het woningtype van de woningen, bijvoorbeeld appartement, hoekwoning of vrijstaande woning. Woningtypering aanvragen 

Verkoopkans bepalen met behulp van referentiepanden

In het overzicht van referentiepanden ziet u welke vergelijkbare woningen in de omgeving zijn verkocht en wat deze hebben opgebracht. Deze informatie kan u helpen de waarde van een woning te bepalen en geeft u een indruk van de verkoopkans. U bepaalt zelf de selectiecriteria voor de gewenste referentiepanden. Meer informatie en aanvragen 

Actueel overzicht corporatiebezit

Ook voor een actuele opgave van het bezit van uw corporatie kunt u bij het Kadaster terecht. Wilt u hier meer over weten of hebt u andere vragen? Neem dan contact met ons op.