Geen redundante plaatsbepalingspunten meer in LV-BGT

In de LV-BGT zijn vele zogenaamde redundante plaatsbepalingspunten (PBP’s) verwijderd.

Van de 453 miljoen plaatsbepalingspunten zijn ongeveer 258 miljoen aan redundante PBP’s verwijderd. Dit komt neer op een reductie van 57%. Daarmee is het einde van het schoningsproces in de LV-BGT en in PDOK een feit.

Start nieuwe tijdlijn

Bent u afnemer van mutatiebestanden van de BGT? Dan is het belangrijk dat u rekening houdt met de start van een nieuwe tijdlijn. Er is een nieuwe nulstand beschikbaar. De download van deze nulstand wordt ontsloten via onderstaande URL.

Alleen PBP’s van direct gemeten en goed idealiseerbare objecten blijven deel uitmaken van de LV-BGT. Vanaf nu zijn via PDOK alleen geschoonde BGT-bestanden af te nemen. 

URL’s voor downloaden

Meer informatie

Lees meer over schrappen redundante plaatsbepalingspuntenLees meer over schrappen redundante plaatsbepalingspunten op Geonovum github