Geef uw mening over nieuw informatiemodel BRT.Next

Gebruikt u de Basisregistratie Topografie (BRT)?
Wij zijn benieuwd naar uw mening over het nieuwe informatiemodel voor BRT.Next. U kunt uw reactie doorgeven op de website van Geonovum.
Doe dit vóór 22 augustus.
 

Geef uw reactie

Nieuw informatiemodel

Dit informatiemodel BRT.Next is gemaakt voor het BRT.Next product op schaal 1:10.000. Het beschrijft welke objecten en eigenschappen er vastgelegd worden. Belangrijk om te weten is dat de datamodellen van de BAG en de BGT hiervoor het uitgangspunt zijn. Daar waar mogelijk is de inhoud daarvan 1 op 1 overgenomen.

Wat gebeurt er met uw reactie

  • Dit is de 1e ronde waarin we het nieuwe informatiemodel aan u voorleggen.  
  • Samen met Geonovum beoordelen we uw reacties en verwerken deze in een nieuwe versie.
  • Van 6 t/m 19 september 2022 (gedurende 2 weken) leggen in een 2e ronde de wijzigingen ten opzichte van de 1e ronde aan u voor.

Achtergrond bij doorontwikkeling BRT

Het ministerie van BZK gaf ons opdracht de BRT door te ontwikkelen. Deze ‘BRT.Next’ is gebaseerd op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), andere bestaande bronnen en eigen inwinning. We ontwikkelen BRT.Next samen met DiS Geo en in afstemming met de landelijke Samenhangende Objectenregistratie. We optimaliseren het productieproces van de diverse (toekomstige) producten door algoritmes voor automatische objectvorming en generalisatie te gebruiken.

Meer informatie

Informatie over de huidige BRT leest u op de pagina Basisregistratie Topografie (BRT)