Geef uw mening over nieuw informatiemodel BRT.Next

Gebruikt u de Basisregistratie Topografie (BRT)? Wij zijn benieuwd naar uw mening over het nieuwe informatiemodel voor BRT.Next. U kunt uw reactie doorgeven op de website van Geonovum van 23 januari tot en met 13 februari 2023.

Geef uw reactie

Nieuw informatiemodel

Dit informatiemodel BRT.Next is gemaakt voor het BRT.Next product op schaal 1:10.000. Het beschrijft welke objecten en eigenschappen er vastgelegd worden. Belangrijk om te weten is dat de datamodellen van de BAG en de BGT hiervoor het uitgangspunt zijn. Daar waar mogelijk is de inhoud daarvan 1 op 1 overgenomen.

Informatiesessie

In deze derde ronde worden alleen de wijzigingen in het informatiemodel ten opzichte van de tweede ronde aan u voorgelegd. Als aftrap van deze derde ronde organiseren we een informatiesessie waar we deze derde consultatie en de gemaakte keuzes toelichten.

  • Deze informatiesessie is gepland op maandag 23 januari, van 10.00 tot 11.30 uur, online via Teams. U kunt zich hiervoor aanmelden via dit aanmeldformulier.

Wat gebeurt er met uw reactie

  • Uw opmerkingen in deze consultatie worden beoordeeld en zo nodig verwerkt in de eindversie van het informatiemodel voor BRT.Next.
  • In het BRT Gebruikersoverleg van 7 maart 2023 zal dit informatiemodel gedeeld worden met de leden van het BRT Gebruikersoverleg.

Achtergrond bij doorontwikkeling BRT

Het ministerie van BZK gaf ons opdracht de BRT door te ontwikkelen. Deze ‘BRT.Next’ is gebaseerd op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), andere bestaande bronnen en eigen inwinning.

We ontwikkelen BRT.Next samen met DiS Geo en in afstemming met de landelijke Samenhangende Objectenregistratie. We optimaliseren het productieproces van de diverse (toekomstige) producten door algoritmes voor automatische objectvorming en generalisatie te gebruiken.

Meer informatie