Nu ook adressen zoeken en bevragen met BAG API Individuele Bevragingen

Tijdens een webinar op 12 oktober kregen de deelnemers de mogelijkheid om hun voorkeur voor de planning van de functionaliteiten van de BAG API Individuele Bevragingen door te geven. Op basis hiervan zijn nieuwe functionaliteiten ontwikkeld.  

Adressen zoeken en adressen bevragen

Met de functionaliteiten ‘Adressen zoeken' en 'Adressen bevragen’ kunt u met verschillende zoektermen zoals openbare ruimtenaam, postcode en huisnummer huidige adressen vinden. 
Hebt u het juiste adres gevonden, dan kunt u met het zoekresultaat de gegevens van 1 specifiek adres opvragen. Een adres is opgebouwd uit een woonplaats, een openbare ruimte en een nummeraanduiding. Deze relaties worden meegeleverd en kunt u eventueel bevragen. 

 

Adressen uitgebreid (vervangt BAG Compact)

De functionaliteit ‘Adressen uitgebreid’ komt in grote lijnen overeen met: ‘Adressen bevragen’. U ontvangt met ‘Adressen uitgebreid’ alle belangrijke informatie over het adres:

  • de geometrie van het adresseerbaar object
  • het gebruiksdoel
  • de gebruiksoppervlakte
  • het type adresseerbaar object
  • het bouwjaar van het pand/de panden waarbinnen het verblijfsobject ligt

Deze functionaliteit vervangt BAG Compact dat per oktober 2021 niet meer geleverd wordt.

Omgekeerde relaties bevragen

Elk BAG-objecttype heeft een relatie met 1 of meer andere BAG-objecttype(n). Bij bevraging van een object worden ook de daarbij geregistreerde relaties meegegeven. 
Er zijn relaties tussen objecttypen die niet in de LV BAG zijn opgenomen, maar die wel handig zijn om te kunnen bevragen. Zo wordt bijvoorbeeld bij een pand de relatie met het verblijfsobject niet geregistreerd. Wilt u  weten welke verblijfsobjecten binnen een pand liggen? Dan kunt u dit nu opvragen met de functionaliteit ‘Omgekeerde relaties bevragen’. U doet dat door op basis van pand identificatie een bevraging op de verblijfsobjecten API te doen. U ontvangt dan alle gegevens van alle verblijfsobjecten die in dat pand liggen. Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden van deze functionaliteit verwijzen wij u naar de YAML’s op Github.

Planning

Vanaf nu gaan we aan de slag met het bevragen van de gehele levenscyclus van alle objecttypen. We willen deze uitbreiding in december opleveren. 

Meer informatie

Een volledige beschrijving van deze functionaliteiten en de specifieke YAML’s vindt u op Github