Flexwonen sneller realiseren met Locatiescan

De nood op de woningmarkt is hoog. Zeker voor wie met spoed een woning nodig heeft. Flexwonen kan dan een oplossing zijn. Maar welke locaties zijn daarvoor geschikt en beschikbaar? In opdracht van de provincies Gelderland en Utrecht ontwikkelde het Kadaster hiervoor de Locatiescan.

Kortetermijnalternatief voor groeiende groep spoedzoekers

Wim van Veelen, projectleider Flexibele Woonlocaties bij de provincie Gelderland ziet de groep spoedzoekers toenemen: “Mensen uit een gebroken relatie, statushouders, mensen die re-integreren vanuit de zorg, arbeidsmigranten, studenten.” 

Volgens Sander Haak, projectleider van het Programmateam Versnelling Woningbouw in de provincie Utrecht, gaat het in Utrecht alleen al om ongeveer 5.000 inwoners per jaar. “Elke woningzoekende wil het liefst natuurlijk een permanente woning. Maar de woningbouw loopt achter op de steeds groter wordende vraag. Daardoor groeit het woningtekort tot 2025 alleen nog maar. Je moet dus een kortetermijnalternatief hebben.” Voor het alternatief om snel bestaande gebouwen als hotels of kantoorpanden te hergebruiken zijn nog nauwelijks mogelijkheden, aldus Van Veelen. En zo kwam flexwonen in beeld.

Met de Locatiescan neem je gemeenten een hoop onderzoekswerk uit handen. Een grote stap om ons programma voor versnelling van woningbouw
te laten slagen.

Sander Haak - Projectleider Programmateam Woningbouw provincie Utrecht

Tijdelijke woonruimte sneller beschikbaar

Flexwonen werkt alleen als het snel te realiseren valt, stelt Haak. “Maar locatie-onderzoek kost tijd. Met de Locatiescan gaat dat sneller en neem je gemeenten een hoop onderzoekswerk uit handen.” 
Bij flexwonen gaat het in dit geval om snel neer te zetten en verplaatsbare wooneenheden. Op locaties die niet voor wonen bestemd zijn, maar wel beschikbaar of vrij te maken zijn. 

Gangbare locaties raken op

Om locaties te vinden bogen lokale experts zich over kaarten. Hun kennis was heel waardevol, maar leverde vooral al bekende plekken op. Om nieuwe locaties te vinden organiseerden de provincies samen met het Kadaster een testproject voor de Foodvalley-regio. Het Kadaster verzamelde ruimtelijke data. Elke gemeente kon zelf criteria instellen zoals:

  • minimale grootte van het perceel
  • percentage onbebouwd oppervlakte
  • maximale afstand tot bebouwde kom en openbaar vervoer

Combineren van basisregistraties en ruimtelijke plannen

De Locatiescan combineert bronnen als Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Kadaster, Basisregistratie Topografie en Ruimtelijkeplannen.nl. “Als je bijvoorbeeld weet waar permanent wonen pas over een paar jaar toegestaan is, dan kun je die plek mogelijk nu al tijdelijk gebruiken”, vertelt Mirjam Jebbink, projectmanager van het Kadaster. 

Objectieve data verrassen

“Je komt snel tot een basislijst om te bespreken. Het objectieve ´oog´ van de systemen brengt plekken in beeld die anders over het hoofd worden gezien”, zag Wim van Veelen. “Je kunt beter onderbouwen waarom er wel of geen locaties zijn. Die objectiviteit draagt bij aan draagvlak bij besluitvormers en omwonenden.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het testproject Locatiescan? Neem dan contact op met onze Klantenservice via het contactformulier of via 088-183 22 00

Terzake

Dit artikel komt uit het Kadastermagazine Terzake van december 2021. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.