Erfgoedwet in werking getreden

Vrijdag 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken is van kracht geworden.
Erfgoedwet in werking getreden

Vrijdag 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) onroerende zaken is dan ook vandaag van kracht geworden. Deze inwerkingtreding van de wijziging op de Uitvoeringsregeling WKPB valt samen met de inwerkingtreding van het Besluit Erfgoedwet Archeologie en van de Erfgoedwet.

Beperkingen opvoeren en inschrijvingen aanbieden

Het is voor de gemeenten vanaf nu mogelijk hiervoor in de landelijke voorziening WKPB beperkingen op te voeren en voor overige overheidsdiensten stukken hiervoor ter inschrijving aan te bieden.

Aankondiging wijziging in de Staatscourant van 23 maart 2016

Lees ook; Codewijziging EW door Erfgoedwet per 1 juli 2016.