Erfdienstbaarhedenonderzoek

Het Kadaster kan voor u een erfdienstbaarhedenonderzoek doen naar onder andere:

  • recht van overpad
  • recht op uitzicht

Beschrijving

Het Kadaster doet op uw verzoek een Erfdienstbaarhedenonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in de openbare registers.

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Dit kan het recht zijn om over het perceel te lopen (recht van overpad), maar bijvoorbeeld ook het recht op uitzicht. Ga voor meer informatie naar de pagina wat is een erfdienstbaarheid.

Een Erfdienstbaarhedenonderzoek wordt uitgevoerd per kadastraal perceel of grondperceel (van een appartement). Hierbij gaat het om het dienend of lijdend erf. Dit is het perceel, die de erfdienstbaarheid moet eerbiedigen, toestaan en dulden. En ook aan opvolgende eigenaren. U krijgt geen garantie dat alle erfdienstbaarheden worden gevonden, voor zover ze niet in ingeschreven akten zijn gevestigd. Bijvoorbeeld: door dagelijks gebruik en verjaring.

Het Kadaster kan onderzoek doen in de openbare registers naar mogelijke erfdienstbaarheden. Afhankelijk van de beschikbare gegevens gaat dit terug tot 1 oktober 1838 of tot 1 april 1950. Vanaf deze laatste datum werd gestart met getypte akten. U vindt een overzicht van registers met een andere begindatum wanneer u klikt op 'Meer informatie'.

Tarieven

Erfdienstbaarhedenonderzoek  Prijs per perceel
tot uiterlijk 1950 € 140,00
tot uiterlijk 1838 € 264,00

U ontvangt een opgave van de gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Een afschrift van de akte(n) wordt niet meegeleverd.

Wilt u een kaart van de kadastrale percelen van het Erfdienstbaarhedenonderzoek? Dan betaalt u hiervoor € 25,50. 

Kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers  
via Mijn Kadaster € 2,40
per e-mail € 15,40
per post € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vraag een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan met het bestelformulier Erfdienstbaarhedenonderzoek.

U kunt kiezen uit een erfdienstbaarhedenonderzoek met:

  • een onderzoek dat beperkt is tot een bepaalde periode, teruggaande tot 1 april 1950
  • een volledig onderzoek tot uiterlijk 1 oktober 1838

Een onderzoek dat beperkt is tot een bepaalde periode heeft betrekking op erfdienstbaarheden die sinds 1 april 1950 bij het Kadaster gevestigd (ingeschreven) zijn. Eventuele eerder gevestigde erfdienstbaarheden worden in dit onderzoek niet meegenomen

Wat ontvangt u?

U ontvangt een opgave van de gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Een afschrift van de akte(n) wordt niet meegeleverd. Deze kunt u wel als extra optie bestellen. U kunt ook een kadastraal kaartje waarop de erfdienstbaarheid is gevisualiseerd als extra optie bestellen.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Erfdienstbaarhedenonderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Ga naar inlogpagina Mijn Kadaster en van daaruit naar Kadaster-on-line.

Levering

  • Hebt u een Erfdienstbaarhedenonderzoek teruggaand tot 1 april 1950 aangevraagd? Dan sturen wij u het resultaat binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag per post of e-mail toe
  • Hebt u een Erfdienstbaarhedenonderzoek teruggaand tot 1 oktober 1838 aangevraagd? Dan sturen wij u het resultaat binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag per post of e-mail toe
  • Als u meer dan 5 percelen wilt laten onderzoeken, maken wij een afspraak met u over de levertijd

Klantervaring

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars bemiddelen bij aan- en verkoop van woningen en grond. Hierbij is het belangrijk klanten duidelijkheid te verschaffen over de rechten op de gebouwen en percelen. Het erfdienstbaarhedenonderzoek brengt duidelijkheid. Lees de klantervaring van deze makelaar op de pagina Erfdienstbaarheden onderzoeken, verkoopkansen vergroten.  

Meer informatie

Het Kadaster maakt onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot 1 april 1950 (start invoer van getypte akten) en onderzoek dat teruggaat tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan.

Bekijk de lijst van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.