Energiezuinigheid van koopwoningen in beeld

Veel jongeren kopen woningen in de labelklassen C, D en E. Dit betekent dat juist deze minst kapitaalkrachtige groep de komende jaren voor een grote opgave komt te staan om hun woningen te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek dat het Kadaster deed voor de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) naar energiezuinigheid van koopwoningen. In absolute aantallen ligt de grootste opgave nog wel steeds bij de senioren. Zij blijven de grootste groep in relatief slechte woningen met F en G labels.

Verduurzamen woningvoorraad

In het onderzoek werd gekeken naar wie welk type woning koopt met welk energielabel. Ook werd onderzocht welke kopers de meeste investeringen moeten doen voor het verduurzamen van hun woning. Een belangrijke vraag is of de huishoudens die in een woning wonen met een slecht energielabel  in staat zijn om de komende jaren te investeren in duurzaamheid.

 

Het hele rapport lezen?

Wilt u het onderzoek ‘Inzicht energieprestatie koopsector’ lezen? Download het onderzoeksrapport.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met Lars Brugman, Adviseur maatwerk en advies via het contactformulier.