Energietransitie: welke data en kennis helpen gemeenten?

11 december 2019

In 2021 moet elke gemeente haar Transitievisie Warmte klaar hebben. Daarin staan de alternatieven voor aardgas met een wijk-voor-wijkplanning. Welke gegevens en kennis zijn nodig voor een slimme aanpak? 

Werksessies brengen informatiebehoefte in kaart

Werksessies van het Kadaster met 7 gemeenten brachten de informatiebehoefte voor energietransitie op lokaal niveau scherper in beeld. Lisette van der Berg, adviseur en projectleider duurzaamheid van de gemeente De Fryske Marren, was een van de deelnemers. Zij vertelt over de vragen die in haar gemeente leven rond de energietransitie.
 

Inpassen energietransitie in bestaand onderhoud

“Je wilt weten hoe de energietransitie slim past in het onderhoud van wijken of straten”, zo legt  Van der Berg , uit. “Niet dat je het ene jaar de straat open hebt voor rioolvervanging en het jaar daarop voor aanleg van een warmtenet. Dat vraagt om afstemming met bijvoorbeeld eigenaren, netbeheerders en woningcorporaties. En om het koppelen van data van anderen met die van ons. Bijvoorbeeld over riolering, herinrichting van een wijk of wegenonderhoud.

Grootschalige aanpak tegenover maatwerk

Hoe afwisselender de wijkopbouw, hoe lastiger de aanpak. Van der Berg: “In de Randstad hebben veel wijken een vergelijkbaar bouwjaar en woningtype. Een plattelandsgemeente als de onze kent 50 kernen met elk een ander type woning en spreiding. Dat vraagt maatwerk per kern en straat.”

Alle inwoners meekrijgen

Eigenaren moeten straks de energietransitie deels zelf financieren. Maar: kunnen ze dat? Van der Berg deelt de zorg die bij veel gemeenten bovenaan staat: “Hoe krijg je iedereen mee? Er zijn inwoners in onze gemeente die beperkte financiële middelen hebben. Hoe zorgen we ervoor dat zij niet achterop raken?”

Aan de slag in werksessies

Martin Tillema, adviseur Maatwerk en Advies van het Kadaster. “In de 1e werksessie brachten we een factsheet in met verschillende kenmerken over een wijk: eigenaren, energielabel, bouwjaar, bouwtype. Maar ook sociale kenmerken en informatie over bijvoorbeeld de ondergrond en onderhoudsplanningen. In de 2e sessie hebben we dat samen in beeld gebracht en duidelijker gemaakt in een infographic. Hiermee kunnen gemeenten zelf wijkplannen maken of laten maken door een adviesbureau.” 

Van onderbuikgevoel naar zekerheid

Je leert veel van elkaar tijdens de sessies volgens Van der Berg. “Je hebt allemaal met hetzelfde te maken, je hoeft niet hetzelfde wiel uit te vinden”. Tillema: “Je leert vanuit elkaars data te kijken naar de opgave, niet meer vanuit onderbuikgevoel.”

Het Kadaster helpt bij energietransitie

Het Kadaster werkt op nationaal niveau met vier andere maatschappelijke organisaties aan de Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET). Regionaal helpen we met het maken van Regionale Energiestrategieën (RES). En lokaal helpen we gemeenten bij het opstellen van hun Transitievisie Warmte. 

Meer informatie

Lees meer over dit onderwerp in het artikel 'Wijkgerichte verduurzaming voor iedere gemeente' op onze zakelijke website

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van december 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.