Energielabels Nederland in kaart

Hoe energiezuinig zijn Nederlandse woningen? De jaarlijkse ‘Monitor energiebesparing gebouwde omgeving’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) brengt informatie hierover samen. Welke data leverde het Kadaster hiervoor aan?

Alle informatie samen in de monitor

Marja Peperkamp is adviseur bij RVO bij de afdeling Duurzaam Bouwen. “Alle verzamelde informatie en uitgezette onderzoeken over energiebesparing in de gebouwde omgeving brengen we samen in een monitor. We doen dat in opdracht van het ministerie van BZK en de data die het Kadaster ons aanleverde komt hier ook in terecht.” 

Energiezuinigheid woningen verschillende type eigenaren in kaart brengen

 “Van oudsher levert het Kadaster vaak data, maar dit gaat echt meer om een informatieproduct op maat” vertelt Lars Brugman, adviseur Maatwerk & Advies bij het Kadaster. Dat werkt zo:

  • Door gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te combineren met die uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), koppelen we een perceel en eigenaar aan de woningen.
  • De eigenaren verdelen we in 4 typen. Deze eigenarentypen registreert het Kadaster niet. Maar bepalen we indicatief op basis van bepaalde selecties. Zoals omvang van het bezit en de relatie tussen woonadres van de eigenaar en het adres van de woning.
  • Per adres is een koppeling gemaakt met energielabels, geregistreerd door RVO. Voor een completer beeld zijn voor de woningen zonder geregistreerd label zo mogelijk indicatieve energielabels bepaald.

Energielabel A neemt toe bij alle eigenaren

“Wij kijken uiteindelijk naar de energieprestatie per type eigenaar en ook bij welk type eigenaar de woningvoorraad het sterkst is verbeterd. “legt Peperkamp uit. “Het energielabel A neemt duidelijk toe bij alle eigenaren. Deels doordat zij gaan verduurzamen en er komt nieuwbouw bij. Verder hebben grote verhuurders binnen de particuliere huursector relatief vaker een beter label dan kleine verhuurders en eigenaar-bewoners.”

Meerwaarde voor RVO en Kadaster 

Brugman: “Afgelopen jaren werkte ik veel samen met RVO. Bij vragen over energielabels komen wij bij hen terecht en bij vragen over vastgoedkenmerken en -eigendom komen zij bij ons terecht. In projecten heeft input van beide partijen veel meerwaarde.” Dat herkent Peperkamp ook: “Er komt veel kijken bij alles rond het energielabel. We werken intensief samen en hebben al heel wat ervaring opgedaan!”

Energiezuinige woningen helpen doelen Klimaatakkoord van Parijs te halen

Vanuit het Klimaatakkoord van Parijs moeten de CO2-emissies beperkt worden. Het energiezuiniger maken van de woningvoorraad draagt bij aan die beperking. Hoe energiezuinig een woning is, noemen we ook wel de energieprestatie. RVO voert de monitoring daarvan uit. Met de huursector is afgesproken dat vanaf 2021 alle huurwoningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel B of beter hebben. En dat 80% van de particuliere huurwoningen in 2020 energielabel C of beter heeft.

Meer informatie

De Monitor energiebesparing gebouwde omgeving wordt jaarlijks geplaatst op rvo.nl.

Terzake 

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van december 2020. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake

Terzake nieuwsbrief ontvangen? 

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.