Einddatum bepaalde waardes in waardelijsten negeren

In een volgende waardelijstenrelease corrigeren wij de einddatum.

Het Kadaster publiceert alle waardelijsten op www.kadaster.nl/waardelijsten. Sommige waarden in enkele waardelijsten hebben de einddatum 2017-07-01 en dat is niet juist. 

Het betreft de waardelijsten:
-    Waardelijst AardAantekening
-    Waardelijst Registercode
-    Waardelijst SoortGrootte
-    Waardelijst WaardelijstStatusStukOR

De genoemde einddatum is gebaseerd op systeemontwikkeling. Deze ontwikkeling is echter nog niet per 1 juli 2017 gereed. De einddatum van 2017-07-01 in genoemde waardelijsten kan daarom genegeerd worden.

In een volgende waardelijstenrelease corrigeren wij de einddatum.

Over de waardelijsten is meer informatie te vinden op www.kadaster.nl/imkad