Eerste stappen op weg naar WOZ Terugmeldingen

De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) heeft de eerste stappen gezet naar een nieuwe dienst voor overheden ‘WOZ Terugmeldingen’. Bij een vermoeden van verkeerde data in de LV WOZ, kunnen afnemers zoals de Belastingdienst en waterschappen straks direct terugmelden bij de bronhouders. Bronhouders halen vervolgens de details van de terugmelding op om deze te behandelen. 

Voorlopige planning

We verwachten de volledige dienst WOZ Terugmeldingen voor het einde van het jaar aan te bieden. 

Beschikbaar voor test 

De dienst is deze week beschikbaar gekomen op onze Externe Test-Omgeving (ETO) met een beperkte functionaliteit. U kunt hier aansluiten op WOZ Terugmeldingen en de verbinding testen met behulp van een ECHO bericht. In de loop van oktober zal het insturen van daadwerkelijke terugmeldingen en het opvragen van details mogelijk worden.

Voorbeeldberichten

Zodra voorbeeldberichten voor WOZ Terugmeldingen beschikbaar zijn kunt u deze online via de nieuwe website voor WOZ Terugmeldingen downloaden. Deze kunt u dan ook opvragen per e-mail. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkeling via de releasenotes op onze servicepagina.  

Aanmelden voor de test

Leveranciers, afnemers of bronhouders kunnen zich aanmelden voor WOZ Terugmeldingen op de ETO via ons vragenformulier. Vermeld in uw aanmelding duidelijk dat het WOZ Terugmeldingen betreft en of u als bronhouder of afnemer wilt gaat testen. 

Koppelvlak

  • We gaan gebruik maken van de Koppelvlakspecificatie Digimelding (Versie 1.2, 21-11-2019) zoals vastgelegd door Logius. Voor meer informatie kunt u de Koppelvlakspecificatie downloaden via de website van Logius.
  • Voor communicatie tussen de verschillende partijen passen we de Koppelvlakspecificatie Digikoppeling WUS 3.0 toe , zie Koppelvlakspecificatie WOZ Terugmeldingen. 
  • Voor het ontvangen en versturen van berichten kunt u gebruik maken van nieuwe service30.(diginetwerk).kadaster.nl/lvwoz URL’s. U ontvangt deze wanneer u zich heeft aangemeld.
  • Autorisatie om de dienst te kunnen gebruiken is op basis van het PKIO-certificaat.

Communicatie

We houden u op de hoogte over de dienst en de wijze waarop bronhouders en afnemers zich kunnen aanmelden op de productie omgeving.

Updates over de ontwikkeling van de dienst publiceren wij via releasenotes op onze servicepagina

Met RSS-feeds kunt u onze berichten rechtstreeks ontvangen. U blijft dan volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen. Abonneer u op de RSS-feed van onze servicepagina en nieuwspagina:
•    RSS LV WOZ nieuws
•    RSS LV WOZ release berichten en berichten over storingen

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefonisch via: 088-183 43 00.