Duurzaam Goeree winnaar jury-SKG Award 2019

11 november 2019

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) reikte dit jaar een jury award uit aan het project ‘Duurzaam Goeree’. Het Kadaster werkte hierin mee aan het bijzondere gebiedsprogramma ‘Noordrand’.

De SKG Award

Jaarlijks wordt door het SKG aan een gebiedsontwikkelingsproject dat een bijzondere prestatie heeft geleverd de SKG Award uitgereikt. Het project Duurzaam Goeree werd door een jury met prominenten uit het werkveld, zoals Co Verdaas, geselecteerd. Kadaster-collega’s van Ruimte & Advies werkten mee aan dit project. Hierin zijn door verkaveling gebieden met een duurzaamheidsopgave vrijgemaakt.

Extra aandacht voor duurzaamheidsopgave

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (kortweg: SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties die zich richten op de praktijk van gebiedsontwikkeling. Ook het Kadaster is partner. Het SKG heeft dit jaar extra aandacht voor projecten met een duurzaamheidsopgave.

Denk hierbij aan energieneutraal wonen, het combineren van natuur en wonen of het realiseren van bijvoorbeeld windenergie. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de partijen en eigenaren uit het gebied nauw betrokken zijn bij de planontwikkeling en realisatie.

Meer lezen?