Doorhaling teboekstelling schip

Uw schip hoeft niet langer bij het Kadaster geregistreerd te zijn wanneer deze bijvoorbeeld:

  • in een buitenlands kadaster wordt geregistreerd;
  • is gesloopt of vergaan.

Beschrijving

Met een Doorhaling teboekstelling schip laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster.

Uw boot hoeft niet langer geregistreerd te zijn wanneer deze bijvoorbeeld:

  • in een buitenlands kadaster wordt geregistreerd;
  • is gesloopt of is vergaan.

Het is ook mogelijk de registratie van een schip in aanbouw te laten doorhalen. Na de doorhaling ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. 

Tarieven

Doorhaling teboekstelling schip

Inschrijven Doorhaling teboekstelling schip € 0,00
Actueel gewaarmerkt kadastraal uittreksel € 17,40
Actueel gewaarmerkt hypothecair uittreksel € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Bestellen

Laat uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster door het onderstaande formulier 'Doorhaling teboekstelling schip' in te vullen. U moet bewijsstukken meesturen die de reden van doorhaling aantonen. Op het formulier vindt u welke bewijsstukken dit zijn. In de toelichting vindt u meer informatie over het invullen van het formulier.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam:

Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Levering

U moet eerst het ingevulde en ondertekende formulier 'Doorhaling teboekstelling schip' samen met de benodigde bewijsstukken inleveren bij de rechtbank. Deze controleert de stukken op volledigheid en rechtsgeldigheid. Zodra het Kadaster de aanvraag aangevuld met een beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, wordt de registratie van uw schip direct doorgehaald.