Definitiestudie Beter Kenbaar

Tien jaar na de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) is de wet dringend aan revisie toe. Door allerlei redenen functioneert het gehele systeem steeds minder, met een groeiend risico voor de kenbaarheid zoals die door de invoering van de Wkpb werd beoogd. De komst van de Omgevingswet – waar de Wkpb op termijn deels in opgaat – heeft bevorderd dat de toekomst van de Wkpb voldoende prioriteit krijgt. Dat leidde tot de opdracht van het toenmalige ministerie van IenM aan het Kadaster om een definitiestudie uit te voeren naar de hoofdlijnen van een nieuwe gemoderniseerde systematiek in samenhang met de invoering van de Omgevingswet, een project met als werktitel ‘Beter Kenbaar’.

Download definitiestudie
Tags:
WKPB Zakelijk documentatie BRK-PB overheid
Soort document
Definitiestudie
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
12-02-2018
Toegankelijkheid

pdf, nee

Kunt u de pdf niet openen/bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice Wkpb:

Versie: 12-02-2018