De Expertpool helpt u bij het maken van uw Regionale Energie Strategie (RES)

23 april 2020

Hebt u hulp nodig bij het maken van uw Regionale Energie Strategie (RES)? Neem dan contact op met de Expertpool RES. Het Kadaster is een van de deelnemende kennispartners.

30 energieregio’s in Nederland

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe zij het beste zonne- en windenergie op het land kunnen opwekken. Daarnaast onderzoeken deze regio’s ook welke warmtebronnen zij kunnen gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. 

De Regionale Energie Strategieën (RES)

In een RES beschrijft elk van de 30 regio’s zijn eigen keuzes. Binnen een RES-regio werken overheden die keuzes uit samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en inwoners.  

RES Expertpool: een centrale plek voor vragen en antwoorden

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s in hun proces om te komen tot een goede RES. In dit programma zitten 3 koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen (VNG, IPO, en UVW) en de ministeries van EZK en BZK. De ondersteuning bestaat onder meer uit de RES Expertpool, waaraan de genoemde koepels, een aantal rijkspartijen en adviesbureaus deelnemen. Ook het Kadaster is kennispartner van de expertpool. Lees meer op de site van het Nationaal Programma RES.

Waar kunnen Kadaster-experts u bij helpen?

Het Kadaster biedt ondersteuning met bijvoorbeeld: 

  • het leveren van data en het uitvoeren van analyses om het potentieel aan energiebesparing van woningen in de regio in kaart te brengen
  • het samenstellen van slimme datasets over grondeigendom en grondgebruik voor het zoeken naar geschikte locaties om duurzame energie op te wekken
  • het in kaart brengen van het potentieel van zonne-energie op daken in de regio
  • het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verschillende vormen van gebiedsontwikkeling en grondstrategie
  • het begeleiden van gebiedsprocessen met (grond)eigenaren voor het inpassen van de opwekking van hernieuwbare energie
  • het bieden van ondersteuning bij het maken van factsheets over de warmtetransitie  

Neem contact op met de Expertpool

Hebt u een vraag of wilt u ondersteuning bij het maken van een RES? Vul dan op de website van het Nationaal Programma RES een online formulier in. Ook kunt u bellen met de Helpdesk van de Expertpool: 088-0424900. Deze helpdesk zorgt voor een antwoord of overlegt met u om te bepalen welke kennispartner u het best kan helpen.

Meer weten over het Kadaster in de Expertpool?

Als u vragen hebt over de werking van de expertpool en de bijdrage van het Kadaster, neem dan contact op met Sjoerd Radersma via het contactformulier. Hij is het aanspreekpunt bij het Kadaster voor de Expertpool RES en zorgt ervoor dat binnen het Kadaster vraag en aanbod van onze expertise bij elkaar komen.