Dashboard draagt bij aan kwaliteit

Het BAG Kwaliteitsdashboard wordt landelijk door alle BAG-beheerders gebruikt en vormt een belangrijk kwaliteitsinstrument bij het beheer van de BAG.
Dashboard draagt bij aan kwaliteit

Het BAG Kwaliteitsdashboard geeft bronhouders en BAG-beheerders inzicht in de actuele kwaliteit van de BAG-gegevens voor hun eigen gemeente. De kwaliteit is te herleiden uit een groot aantal rapportages dat is opgenomen in het Kwaliteitsdashboard. Inmiddels wordt het BAG Kwaliteitsdashboard landelijk door alle BAG-beheerders gebruikt en vormt het een belangrijk kwaliteitsinstrument bij het beheer van de BAG.

Actief gebruik Kwaliteitsdashboard neemt toe

Steeds meer gemeenten maken actief gebruik van het BAG Kwaliteitsdashboard. Dit gebruik draagt bij aan een efficiĆ«ntere bedrijfsvoering binnen overheden en bedrijven, waardoor de kosten gedrukt worden. Daarnaast wordt de dienstverlening richting burgers vergroot, doordat de gegevens van hogere kwaliteit zijn.  

Stimuleren gebruik

De kwaliteitsmanagers BAG van het Kadaster stimuleren het gebruik van het dashboard actief bij BAG-beheerders. Dit doen ze door het dashboard te gebruiken tijdens intervisie- en regionale BAG-bijeenkomsten met bronhouders en door de publicatie van maandelijkse nieuwsberichten over de verdere ontwikkeling van het dashboard.

De afgelopen 5 maanden is 11% (ruim 33.300) van de resultaten in de BAG verbeterd. Dit is het gevolg van het kwaliteitsmanagement en het actieve gebruik van het Kwaliteitsdashboard.