Coronavirus: dienstverlening Kadaster gewoon beschikbaar

16 maart 2020

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft ook het Kadaster de nodige maatregelen getroffen, waarbij wij de richtlijnen van het RIVM opvolgen. Wij begrijpen dat dit voor u vragen kan opleveren over onze dienstverlening en onze bereikbaarheid. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken op een rij. 

Dienstverlening

Het Kadaster volgt de richtlijnen zoals door het RIVM afgegeven, dit betekent dat Kadastermedewerkers maximaal thuiswerken. Onze dienstverlening gaat door, u merkt hier dus niets van. 

Wij blijven onze werkzaamheden uitvoeren en zijn digitaal en telefonisch bereikbaar. Dit betekent concreet dat het inschrijven van akten en onze landmeetkundige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zoals u van ons gewend bent. Ook is ons Klantcontactcenter bereikbaar tijdens kantooruren van 09.00 tot 17.00 uur via 088-183 2200. 

Omdat er nu massaal wordt thuisgewerkt, is het erg druk bij de netwerkproviders. Het kan daarom zijn dat u te maken krijgt met iets langere wachttijden dan u van ons gewend bent. Wij doen er alles aan u zo snel mogelijk te woord te staan.

Aanleveren van stukken

Al onze kantoren blijven echter wel open, maar er is sprake van een minimale bezetting. Het aanleveren van analoge stukken blijft op deze manier gewaarborgd en deze kunnen direct verwerkt worden.

Vanwege de drukte op onze netwerkverbindingen heeft het Kadaster ook extra maatregelen genomen als het gaat om technische- en veiligheidsaspecten. Wij zijn hier zeer alert op. 

Afspraak verplaatsen of verzetten

Heeft u binnenkort een afspraak met het Kadaster? Dan nemen wij contact met u op. In overleg bepalen we samen hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden (bijvoorbeeld via telefoon, Skype of Microsoft Teams). Wij passen ons daarin zoveel mogelijk aan, aan uw wensen.  

Afspraken met landmeters 

Voor het werk van onze landmeters geldt dat dit tot op heden volledig doorgaat. Uiteraard nemen zij daarbij de richtlijnen, zoals door het RIVM afgegeven, volledig in acht en blijven op gepaste afstand van anderhalve meter. 

Mocht u zich toch niet prettig voelen bij de komst van onze landmeter, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk, maar minimaal 48 uur van tevoren, aan ons door via ons Klantcontactcenter 088-183 2200, optie 1. Dan verzetten wij de afspraak voor u.

Tot slot

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en aanvullende maatregelen zijn dan ook niet uitgesloten. Mocht er iets veranderen in onze dienstverlening of onze bereikbaarheid dan informeren we u daar zo snel mogelijk over via onze communicatiekanalen. 

Voor overige vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcenter of uw relatiemanager van het Kadaster.

Wij wensen u en uw omgeving sterkte in deze uitzonderlijke situatie.