Controle BRT laat opnieuw hoge kwaliteit zien

Dit jaar heeft Wageningen Environmental Research (WENR) een externe controle gedaan van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT scoort voor de 4e keer hoog.

Kwaliteitscontroles BRT

De BRT bestaat uit een aantal veel gebruikte kleinschalige topografische databestanden, zoals TOP10NL. Als producent van deze data voert het Kadaster zelf kwaliteitscontroles uit en publiceert de resultaten daarvan op het BRT Kwaliteitsdashboard.

Externe controle door onafhankelijk deskundige

In de Kadasterwet staat dat er naast de interne controles elke 3 jaar een externe controle door een onafhankelijk deskundige op de kwaliteit van de BRT moet plaatsvinden. Ook dit jaar heeft Wageningen Environmental Research (WENR) deze externe controle mogen uitvoeren. De BRT scoort voor de 4e keer hoog. 

Kwaliteitscijfers verbeterd of foutloos

De kwaliteitsaspecten logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en thematische nauwkeurigheid zijn beoordeeld. De meeste kwaliteitscijfers zijn verbeterd ten opzichte van de vorige externe controle of zijn, net als toen, foutloos.

Van grote waarde voor ministerie en gebruikers

Het Kadaster rapporteert de uitkomsten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het uitvoeren van dit type kwaliteitscontroles heeft een duidelijke waarde voor het ministerie en de gebruikers van de BRT-gegevens. 

Bekijk het hele rapport

Lees het volledige rapport BRT externe kwaliteitsrapportage 2020