Codewijziging EW door Erfgoedwet per 1 juli 2016

Naar verwachting treedt op 1 juli 2016 de Erfgoedwet in werking. Daarbij hoort een wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. .
Codewijziging EW door Erfgoedwet per 1 juli 2016

Naar verwachting treedt op 1 juli 2016 de Erfgoedwet in werking. Daarbij hoort een wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. De inwerkingtreding van de wijziging op de Uitvoeringsregeling WKPB valt samen met de inwerkingtreding van het Besluit Erfgoedwet Archeologie en de inwerkingtreding van de Erfgoedwet.

Aankondiging wijziging in de Staatscourant van 23 maart 2016

Wijzigingen voor softwareleveranciers

Voor de beperkingen voortvloeiend uit de Erfgoedwet, het Besluit Erfgoedwet archeologie en de uitvoeringsregeling WKPB, zal de code EW worden gehanteerd, zoals weergegeven in de Staatscourant van 23 maart 2016.

Wij verzoeken u, namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om deze code tijdig op te nemen in de codelijst van uw software voor de bijhouding van de Landelijke Voorziening WKPB.

Wijzigingen voor beheerders

Voor de beperkingen voortvloeiend uit de Erfgoedwet, het Besluit Erfgoedwet archeologie en de uitvoeringsregeling WKPB, zal de code EW worden gehanteerd, zoals weergegeven in de Staatscourant van 23 maart 2016.

Contact

Neem voor al uw vragen over de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken contact op met de Klantenservice WKPB