CBS en Kadaster maken statistiek van nieuwbouwtransacties

01 mei 2018

Vanuit het doel om samen rijkere informatie te kunnen aanbieden en de overtuiging dat de organisaties samen efficiënter en beter zijn, zijn het CBS en Kadaster een alliantie aangegaan.

Inzicht bieden in ontwikkelingen onroerendgoedmarkt

Na een prijsindex voor commercieel vastgoed, slaan beide organisaties nu de handen ineen voor het maken van nieuwbouwstatistieken. Zowel het CBS als Kadaster ziet het als een maatschappelijke opdracht om steeds beter inzicht te bieden in de ontwikkelingen in de onroerendgoedmarkt.

Dat is belangrijk voor burgers, overheden, financiële instellingen en investeerders in onroerend goed. Meer inzicht helpt hen om goed geïnformeerd keuzes te maken die bij hen passen.

Transparantie vastgoedmarkt

Menno Pover, Hoofd Producentenprijzen en Goederenproductie bij het CBS: “Het inzichtelijk maken van de vastgoedontwikkelingen is van belang voor bijvoorbeeld huizenbezitters en kopers om financiële afwegingen te kunnen maken. Maar ook economisch is het belang groot. Als er meer woningen worden verkocht heeft dat een positief effect op verschillende deelsectoren in de economie. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkelaars, de bouw en de dienstverlening gerelateerd aan de aankoop van een woning. Daarnaast is het belangrijk voor het monitoren van de financiële stabiliteit.”

Statistiek van nieuwbouwtransacties

Een nieuw onderdeel van de samenwerking is de ontwikkeling van een statistiek van nieuwbouwtransacties, nu nog niet landelijk beschikbaar in Nederland. Deze statistiek is nu bijna gereed, maar we onderzoeken nog of meer uitsplitsingen van de statistiek mogelijk zijn. Hierbij wordt gebruikgemaakt van innovatieve technieken zoals text-mining en machine learning. Ook kijken we of hiermee binnen de notariële nieuwbouwtransacties onderscheid gemaakt kan worden tussen zelfbouw en projectbouw.

Samen ontwikkelen

In de verschillende projecten die lopen is samenwerking en het optimaal benutten van elkaars kennis van groot belang. Menno Pover: “Wij willen als partners een actueel en zo compleet mogelijk beeld geven van de vastgoedmarkt en de daarbij behorende verschillende deelmarkten.” Dat CBS en Kadaster beide een goed gevoel hebben over de samenwerking blijkt ook uit de toelichting van Michiel Pellenbarg, teammanager projecten en advies bij het Kadaster: “Door de samenwerking voorkom je dat je alleen vanuit de eigen kennis werkt aan een ontwikkelproces. Met ook nog het risico dat zowel CBS als Kadaster met een eigen ’informatieproduct‘ komt.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.