CBS en Kadaster maken statistiek van nieuwbouwtransactie

Na een leegstandsmonitor en een prijsindex voor commercieel vastgoed, slaan CBS en het Kadaster nu de handen ineen voor het maken van nieuwbouwstatistieken: het nieuwste alliantie-initiatief.

Alliantie-overeenkomst

In juni 2017 hebben het CBS en Kadaster een alliantie-overeenkomst afgesloten. Deze richt zich naast de bestaande samenwerking op gezamenlijke innovatie. Een nieuw onderdeel van de samenwerking is de ontwikkeling van een statistiek van nieuwbouwtransacties.

“Het inzichtelijk maken van de vastgoedontwikkelingen is van belang voor bijvoorbeeld huizenbezitters en kopers om financiële afwegingen te kunnen maken," zegt Menno Pover, Hoofd Producentenprijzen en Goederenproductie bij het CBS. "Maar ook economisch is het belang groot. Als er meer woningen worden verkocht heeft dat een positief effect op verschillende deelsectoren in de economie. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkelaars, de bouw en de dienstverlening gerelateerd aan de aankoop van een woning. Daarnaast is het belangrijk voor het monitoren van de financiële stabiliteit.”

Lees het volledige artikel