BRT.Next: 2e consultatie informatiemodel uitgesteld

Wat vindt u van het nieuwe informatiemodel voor BRT.Next? Daarover wilden we graag meer horen tijdens de 2e consultatieronde in september. Helaas moeten wij die uitstellen naar oktober. Dat geeft ons de tijd om de reacties uit de 1e ronde te verwerken.

Veel goede reacties in 1e ronde

In juli en augustus vond de 1e consultatieronde plaats. We kregen veel goede reacties, zoals:

Het is noodzakelijk dat in BRT.Next voor plaatsnamen en gemeentenamen aangegeven kan worden dat het officiële namen betreft.

Uw mening telt

Op dit moment analyseren we uw opmerkingen en we verwerken deze in het nieuwe informatiemodel. Dat kost meer tijd dan gedacht. In oktober leggen we het nieuwe informatiemodel graag aan u voor tijdens de 2e consultatieronde.

2e en 3e consultatieronde

Hebt u de 1e consultatie gemist? Dan kunt u tijdens de 2e en 3e consultatieronde reageren. We zullen deze rondes nog breder aankondigen en u krijgt 4 weken om te reageren. In de 3e consultatieronde kunt u uw mening geven over de voorstellen en wijzigingen uit de 2e ronde.

Achtergrond bij doorontwikkeling BRT

Het ministerie van BZK gaf ons opdracht de BRT door te ontwikkelen. Deze ‘BRT.Next’ is gebaseerd op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), andere bestaande bronnen en eigen inwinning. We ontwikkelen BRT.Next samen met DiS Geo en in afstemming met de landelijke Samenhangende Objectenregistratie. We optimaliseren het productieproces van de diverse (toekomstige) producten door algoritmes voor automatische objectvorming en generalisatie te gebruiken.

Meer informatie