Externe kwaliteitsrapportage BRT 2017

Het doel van deze kwaliteitsrapportage is om een uitspraak te doen over de kwaliteit van de basisregistratie en daarmee over het al dan niet voldoen aan de normen in het Kwaliteitshandvest van het Kadaster. De controle is uitgevoerd volgens de Controlemethodiek Audit BRT (Winkel, 2017).

Download pdf
Tags:
BRT Zakelijk documentatie
Soort document
Externe kwaliteitsrapportage
Auteur(s)
Wageningen Environmental Research
Datum
mei 2018
Toegankelijkheid

pdf, nee

Kunt u dit document niet lezen? Neem dan contact op met de Klantenservice Basisregistratie Topografie (BRT):

mei 2018