Bijwerking van kadastrale objecten in de LV-WKPB

Bronhouders zijn verantwoordelijk voor het bijwerken van de LV-WKPB.

Via Kadaster-on-line (KOL) ontsluiten we uw beperkingsinformatie. De bron van deze informatie is de LV-WKPB. Het is daarom van belang dat alle actuele kadastrale objecten (percelen en appartementsrechten) van uw gemeente opgenomen zijn in de LV-WKPB. Dat geldt ook voor objecten waar geen beperking op rust; de informatie dat het perceel onbelast is, moet tenslotte ook worden getoond.

Wordt in KOL een object geraadpleegd dat niet in de LV-WKPB opgenomen is, dan verschijnt de melding:

‘Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPB zodat er geen informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente XXX kan worden geleverd. Neem contact op met de gemeente XXX.’

Wij vragen u daarom dringend om de kadastrale objecten in de LV-WKPB regelmatig, bij voorkeur dagelijks, bij te werken.