Bijdragen aan duurzame landregistratie in Benin

01 mei 2018

Landbouw en export bieden in Benin de beste kansen op economische groei en zelfredzaamheid. Het Kadaster gaat daarbij helpen.

Beter ondernemersklimaat

De Nederlandse Ambassade in Cotonou wil bijdragen aan een beter ondernemersklimaat in Benin. Hierdoor kunnen arme boeren en boerinnen meer produceren en stijgt daarmee de voedselzekerheid. Zekerheid over grondeigendom en het verkrijgen van krediet zijn dan essentieel.

Multidisciplinair team

Een multidisciplinair team van het Kadaster, het Nederlandse adviesbureau MDF en l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) van Benin werken sinds het begin van dit jaar samen. Het project over landmanagement gebeurt met steun van de Nederlandse ambassade.

Nieuwe landorganisatie in Benin

Een duurzame landregistratie is een noodzakelijke voorwaarde bij het oplossen van onzekerheid over grondeigendom en krediet. Een belangrijke stap is gezet toen in 2013 een nieuwe wet werd aangenomen door het Beninse parlement. Twee jaar later werd ANDF opgericht. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van een duurzaam nationaal landadministratiesysteem in Benin.

Meerjarenprogramma

ANDF is voortvarend aan de slag gegaan met het inrichten van kantoorgebouwen en met het werven van personeel. De organisatie moet in feite nog vanaf het begin worden opgebouwd. ANDF heeft het Kadaster gevraagd hen daarbij te ondersteunen. Op 26 januari ondertekenden beide organisaties een Memorandum of Understanding om een meerjarenprogramma voor te bereiden voor institutionele en technische ondersteuning. Het belangrijkste doel is om op nationaal niveau de economie te stimuleren, belastingen door te voeren en rechtszekerheid te waarborgen. Een uitdagende taak, waarbij ervaringen elders in de wereld goed benut kunnen worden.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2018. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.