BGT Monitorrapportage transitie IMGEO 2.2

In deze PowerPoint ziet u onder meer het totaal behaalde mijlpalen, het aantal bepaalde mijlpalen per bronhouder en andere cijfers rond de implementatie van IMGeo 2.2 (peildatum 24 december 2021).

Download BGT Monitorrapportage transitie IMGEO 2.2 (pdf)
Tags:
BGT Zakelijk documentatie
Soort document
Monitorrapportage
Auteur(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
4 januari 2022
Toegankelijkheid

PowerPoint als pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice BGT:

  • Versie - 4 januari 2022
  • Versie - 29 oktober 2021
  • Versie - 2 juli 2021
  • Versie - 16 april 2021
  • Versie - 24 januari 2021