BGT Monitorrapportage transitie IMGEO 2.2

In deze PowerPoint ziet u onder meer het totaal behaalde mijlpalen, het aantal bepaalde mijlpalen per bronhouder en andere cijfers rond de implementatie van IMGeo 2.2 (peildatum 2 juli 2021).

Download BGT Monitorrapportage transitie IMGEO 2.2 (pdf)
Tags:
BGT Zakelijk documentatie
Soort document
Monitorrapportage
Auteur(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
2 juli 2021
Toegankelijkheid

PowerPoint als pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice BGT:

  • Versie - 2 juli 2021
  • Versie - 16 april 2021
  • Versie - 24 januari 2021