Bewaarder: afwisselende functie en spin in het web

Wie denkt dat bewaarder een saai beroep is, moet zeker eens met Jacques Vos gaan praten. Hij vertelt enthousiast over zijn werk als bewaarder van het Kadaster en de openbare registers en over het project SYVAS.

“Binnen de bewaardersgroep bij het Kadaster heb ik als specifieke aandachtsgebieden recht & technologie en internationale samenwerking. Vaak komen die velden samen. Zo wissel ik bijvoorbeeld in internationale platforms als ELRA en IPRA/Cinder ideeën uit over de mogelijke toepassing van blockchain-technologie in het kadastrale werkproces.”

Afgestudeerd op elektronisch ondertekenen

Al tijdens zijn sollicitatiegesprek in 2005 was er een duidelijke klik tussen hem en de organisatie. “Hoe denk je over de elektronische handtekening?”, werd hem gevraagd. Precies op dit onderwerp was hij enkele jaren eerder afgestudeerd, dus daarover kon hij deskundig en enthousiast wel iets vertellen. Zijn kennis gebruikt hij nu ook bij de ontwikkeling van SYVAS.

SYVAS: Hypermoderne technologie waarmee we voorop lopen

In 2021 vervangt SYVAS, na vijftien jaar trouwe dienst, de huidige applicatie Web-ELAN voor het elektronisch aanbieden van stukken. Het nieuwe systeem heeft grote functionele voordelen voor de klant. Zo voorzien notarissen en deurwaarders hun stukken van een zichtbare elektronische handtekening en krijgen zij datzelfde stuk terug met een zichtbaar zegel van de bewaarder. “De bewijspositie van alle partijen in het inschrijvingsproces wordt hiermee verder verstevigd”, zegt Jacques. Trots voegt hij eraan toe: “Het is een hypermoderne technologie waarmee we, net als met KIK, in het kadasterwerkveld wereldwijd voorop lopen.”

Meer over SYVAS

Lees meer over het vervangen van Web-ELAN door SYVAS op de pagina Vernieuwen Web-ELAN.

Terzake 

Dit artikel verscheen in de Terz@ke van februari 2021. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.