Besluit BAG in Staatsblad gepubliceerd

Na de wijzigingswet BAG, is nu ook het Besluit BAG als algemene maatregel van bestuur ondertekend door de Koning en op 19 juli in het Staatsblad gepubliceerd.

Naast aanpassingen in de gewijzigde systematiek, die in de wijzigingswet is doorgevoerd, zijn inhoudelijke wijzigingen in het besluit aangebracht.

Het betreft wijzigingen in de lijst van te registreren gegevens en een wijziging bij het toekennen van identificatie-codes bij splitsing en samenvoeging van woonplaatsen en openbare ruimten. De toekenning van nieuwe identificatiecodes blijkt in veel gevallen niet nodig en niet wenselijk.

Wijziging inrichting en toezicht op BAG

De wijzigingswet BAG is onderdeel van de wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten waarbij de inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht op de BAG zal wijzigen.

Dit besluit, dat nu in het Staatsblad is gepubliceerd is, is weer een stap op weg naar modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht op de BAG. Vanaf 2018 ligt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole niet meer bij externe partijen, maar bij de gemeenten zelf.

Meer informatie