Belangrijke samenwerkingsovereenkomst met Colombiaanse kadaster

Op 28 april werd in Colombia een belangrijke overeenkomst ondertekend tussen het Colombiaanse kadaster (IGAC), de Nederlandse ambassade in Bogotá en het Kadaster in Nederland. De overeenkomst draagt bij aan de ontwikkeling van een snel, transparant en multifunctioneel kadaster in Colombia.

Samenwerking in afgelegen regio

Het Kadaster werkt samen met IGAC in een van de meest afgelegen regio's van het land: Cumaribo. Een gemeente die 1,5 keer groter is dan Nederland met 30.000, overwegend inheemse, inwoners. De regio is zwaar getroffen door het gewapende conflict.

Virtuele ondertekening 

De ondertekening gebeurde, vanwege de lockdown, virtueel door de Nederlandse ambassadeur Jeroen Roodenburg, de directeur van IGAC Olga Lucía López en voorzitter van de raad van bestuur van Kadaster Frank Tierolff.

Frank Tierolff: "Kadastrale informatie is essentieel in het vredesproces en van groot belang voor plattelandsontwikkeling en landveiligheid. Ik ben erg trots dat we na een vruchtbare samenwerking met IGAC en de Nederlandse ambassade nu onze vriendschap en wederzijdse toewijding voor ons vak kunnen formaliseren. In de toekomst hoop ik dat we elkaar kunnen ontmoeten en de hand kunnen schudden."

Belang van landhervorming op het platteland

Het Kadaster speelt een belangrijke rol bij de Colombiaanse landhervormingen, dankzij het Land in Peace project dat hier al enkele jaren loopt. Na de Colombiaanse vredesakkoorden in 2016, die een einde maakten aan een langlopend gewapend conflict, werd landhervorming op het platteland het belangrijkste aandachtspunt uit het vredesakkoord. Daarom is het cruciaal om een landsdekkende registratie van het hele land te krijgen.

Slechts een klein deel van het land is geformaliseerd

Momenteel is slechts een klein deel van het Colombiaanse land formeel geregistreerd. Kadastrale kaarten zijn verouderd of onjuist, of ontbreken gewoon - vooral in postconflictgebieden. In het huidige tempo zal het eeuwen duren om rechtszekerheid voor iedereen te realiseren. Nederland helpt Colombianen hierbij met de expertise van het Kadaster op het gebied van Fit-for-Purpose landadministratie.

Meer over het Land in Peace project

Het is niet de eerste keer dat het Kadaster een samenwerkingsovereenkomst ondertekent in Colombia. Eerder ondertekende het Kadaster al een overeenkomst met het National Register of Property (SNR), de Land Agency (ANT) en de Universidad Distrital in Bogotá.
 
Lees meer over het Land in Peace project in Colombia (in het Engels).