Bedrijventerreinenmonitor

Bedrijventerreinenmonitor

De Bedrijventerreinenmonitor geeft waardevolle informatie die u kunt gebruiken bij:

  • het evalueren en monitoren van ruimtelijke economische ontwikkeling;
  • het opstellen van bedrijventerreinenbeleid.

Beschrijving

Hoe intensief wordt de ruimte op ons bedrijventerrein gebruikt? Hoeveel grond kunnen we nog uitgeven? Hoe kunnen we bestaande bedrijventerreinen verbeteren? Bij het ontwikkelen en evalueren van ruimtelijk economisch beleid is inzicht in de actuele situatie op bedrijventerreinen van groot belang.

Thema's

De Bedrijventerreinenmonitor van het Kadaster toont de actuele stand van zaken op een bedrijventerrein op basis van vijf thema's:

  • eigendomssituatie en verzakelijking;
  • mobiliteit van onroerend goed en gronduitgifte;
  • prijsontwikkeling van onroerend goed;
  • intensiteit van het ruimtegebruik;
  • terreincoĆ«fficiĆ«nten door het koppelen van kadastrale gegevens aan andere data.

Werkwijze

Het Kadaster analyseert gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en daarvan afgeleide databestanden. De analyse vullen we aan met gegevens van de Kadastrale kaart, de Basisregistratie Topografie (BRT) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Ook kunnen we de gegevens combineren met bijvoorbeeld werkgelegenheidscijfers of cijfers van de Kamer van Koophandel.

Wat ontvangt u?

U ontvangt een uitgebreid rapport met een overzichtelijke analyse van de actuele stand van zaken op het bedrijventerrein.

Tarieven

De Bedrijventerreinenmonitor is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.