BAG verder verbeterd door juiste registratie studentencomplexen

De adressen van studentencomplexen in 29 gemeenten zijn in 2016 alsnog juist geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit dankzij grote inspanning van de betrokkenen. Hierdoor is de BAG verder verbeterd.
BAG verder verbeterd door juiste registratie studentencomplexen

Voorheen werden studentencomplexen niet door alle gemeenten op dezelfde manier geregistreerd als andere verblijfsobjecten. In 2013 is in het BAG Bronhouders en Afnemers Overleg (BAG BAO) besloten dat alle verblijfsobjecten op dezelfde manier geregistreerd moeten worden. Hiermee moet een kwalitatief goede BAG gewaarborgd worden. De wet zegt dat alleen zelfstandige verblijfsobjecten van een eigen adres moeten worden voorzien. In de praktijk bleek dat een deel van de gemeenten ook niet-zelfstandige studenten-verblijfsobjecten eigen adressen hadden gegeven. Gemeenten moesten dit rechtzetten. 

De 32 betrokken gemeenten kregen tot eind 2016 de tijd om de adressen te controleren en waar nodig aan te passen. Alleen de gemeenten Delft, Groningen en Leiden hebben nog niet alle studentencomplexen juist kunnen registreren, maar doen dit aankomend jaar alsnog.

Over de BAG

  • één landelijke registratie van alle gebouwen en bijbehorende adressen in Nederland;
  • één schrijfwijze voor elk adres;
  • één identificatienummer voor alle panden; een soort Burgerservicenummer voor gebouwen;
  • registratie en kaart in één; 
  • directe koppeling met andere registraties van de overheid.

Meer weten?

Bekijk de informatiepagina van de BAG op onze site en het filmpje hieronder.