BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders uitgebreid met Historiegrafieken

Een wens van veel BAG beheerders is in vervulling gegaan. Het is nu mogelijk om over een langere periode de kwaliteit van de BAG in het kwaliteitsdashboard te volgen met zogenaamde Historiegrafieken.

Bronhouders volgen de ontwikkeling van de kwaliteit van de eigen gemeente per thema (bijvoorbeeld thema Geometrie) of met een detailrapportage binnen een bepaald thema. Daarbij kan nu een periode ‘van - tot en met’ worden gekozen.

Het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders geeft per gemeente inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BAG. Ook is een landelijk overzicht met de totalen van alle gemeenten beschikbaar. De gegevens in het kwaliteitsdashboard worden maandelijks geactualiseerd. Toegang tot het BAG Kwaliteitsdashboard gaat via 'Mijn Kadaster'.