WOZ-waarden nu voor elke gemeente online

Alle gemeenten in Nederland zijn nu aangesloten op de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ). De WOZ-waarden van alle woningen zijn daarom nu op te vragen in het WOZ-waardeloket.

Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie WOZ en leveren de informatie uit deze registratie aan de Landelijke Voorziening WOZ. Deze informatie, de WOZ-waarden van woningen, wordt getoond in het WOZ-waardeloket.

Focus verleggen

De eerste gemeente was in mei 2014 aangesloten. Het aansluitproces is nu voltooid nu alle gemeenten aangesloten zijn. Wij gaan wij als beheerder van de Landelijke Voorziening WOZ onze focus verleggen van hulp bij het aansluiten, naar het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens.