Agrarische grondprijs 59.600 euro per hectare in 4e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 59.600 euro per hectare in het vierde kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs 57.900 euro per hectare over heel 2016.
Agrarische grondprijs 59.600 euro per hectare in 4e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 59.600 euro per hectare in het vierde kwartaal van 2016. In de eerste drie kwartalen daalde de grondprijs nog licht. Over heel 2016 is de gemiddelde agrarische grondprijs uitgekomen op 57.900 euro per hectare. Dit is 5% hoger dan in 2015, toen was de gemiddelde agrarische grondprijs 55.200 euro per hectare. Dit staat in het vierde kwartaalbericht van 2016 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research, voorheen het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research.

U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt deze dan per e-mail.

Bekijk het vierde kwartaalbericht van 2016.

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.