Agrarische grondprijs 56.500 euro per hectare in 3e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.500 euro per hectare in het derde kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs 55.200 euro per hectare over heel 2015.
Agrarische grondprijs 56.500 euro per hectare in 3e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.500 euro per hectare in het derde kwartaal van 2016. Dat is iets lager dan in tweede kwartaal: 57.000 euro. Wel is dit hoger dan de gemiddelde prijs van 55.200 euro per hectare over heel 2015. Dit staat in het derde kwartaalbericht van 2016 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research, voorheen het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research.

U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt deze dan per e-mail.

Bekijk het derde kwartaalbericht van 2016

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.