Agrarische grondprijs 56.300 euro per hectare in 1e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.300 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs 55.500 euro per hectare over heel 2015.
Agrarische grondprijs 56.300 euro per hectare in 1e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.300 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2016. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 is de prijs lager maar wel hoger dan de gemiddelde prijs 55.500 euro per hectare over heel 2015. Dit staat in het 1e kwartaalbericht van 2016 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en het LEI Wageningen. Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website van het LEI.

U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren. U ontvangt deze dan per e-mail.

Bekijk het eerste kwartaalbericht van 2016.

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.