Afbakening panden in objectenhandboek verduidelijkt

Het ministerie van IenM heeft de richtlijn voor de afbakening van panden verduidelijkt. Deze richtlijn bevordert de uniforme afbakening van objecten op recreatieterreinen.
Afbakening panden in objectenhandboek verduidelijkt

Op 16 juni 2016 stuurde het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten een brief. De brief bevat een nadere richtlijn voor toepassing van het pandbegrip in de BAG.

Een aantal gemeenten blijkt stacaravans als panden (en verblijfsobjecten) in de BAG te hebben opgenomen. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling.

Deze brief volgt het advies van het BAG BAO dat hierover uitgebracht is aan de minister van IenM.

De bijlage bij deze brief is als uitbreiding toegevoegd aan het objectenhandboek (zie onderstaand document).

Binnenkort publiceren wij ook een document met voorbeelden die illustreren hoe gemeenten de richtlijn in de praktijk dienen toe te passen.