5 jaar Verbeter de Kaart

Op 16 juni 2016 is Verbeter de Kaart gelanceerd. Hierdoor werd terugmelden op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) heel eenvoudig. Al snel sloten ook de basisregistraties Topografie (BRT) en Adressen en Gebouwen (BAG) op het onderliggende terugmeldsysteem (TMS) aan. Hiermee groeide het systeem uit tot een algemene voorziening voor de geobasisregistraties. 

Snel groeiend aantal terugmeldingen

Het aantal terugmeldingen is sinds 2015 spectaculair toegenomen. Op 1 juli 2021 staat de teller op ruim 75.000; 28.280 terugmeldingen op de BGT, 3.904 terugmeldingen op de BRT en 44.164 terugmeldingen op de BAG. De kwaliteit van de terugmeldingen is heel goed: slechts 10% werd afgewezen.

Verdere ontwikkeling terugmeldsysteem

Het terugmeldsysteem is in de afgelopen periode functioneel rijker en generieker geworden. Daardoor is het ook eenvoudig inzetbaar voor andere registraties. Er werden bijvoorbeeld al pilots gehouden met de kabel- en leidingenregistratie (KLIC) en met het melden van obstakels zoals windturbines, belangrijk voor de luchtvaart. Ook ontstonden mogelijkheden voor het koppelen van externe systemen. Zoals geowebservices (WMS/WFS) via PDOK, een API om terugmeldingen te doen en een koppeling met Digimelding.

DiS Online informatiesessie

Ook de komende jaren staat de ontwikkeling niet stil. Met een nieuwe applicatie voor het beheren van terugmeldingen en een speciale API werken we op dit moment hard aan verbeteringen voor de bronhouders. Het tijdig verwerken van terugmeldingen moet daarmee eenvoudiger worden. Op 24 augustus is een DiS Online informatiesessie gepland. Meer informatie vindt u op de website Geobasisregistraties.nl.

Meer informatie

Lees meer over Verbeter de kaart op de website Verbeterdekaart.nl.